2018/05/23

2018/05/20

Athletic Body - YouTube

Athletic Body - YouTube

Athletic Body, kanał na YouTube wystartował! Ruszamy z nową marką, z formatu pisanego przechodzimy na wideo!

Zdajemy sobie sprawę, że wideo w ciągu ostatnich kilku lat mocno poszło do przodu. Format ten praktycznie wyparł słowo pisane, tak jak internet wypiera telewizje i choć TV nadal istnieje i ma się dobrze, to jednak wszystko co najważniejsze dzieje się w sieci. I dokładnie tak samo wygląda to w relacji YouTube vs. blogosfera. 

W związku z tym, zapała decyzja o starcie kanału ATHLETIC BODY. Mamy nadzieje, że format i treści jaką mamy Ci do przekazania, wpiszę się w Twój gust. Tymczasem, zachęcamy do subskrybcji, a już w najbliższą środę na kanale pojawi się pierwszy (właściwy) odcinek, na temat pewnego ćwiczenia:) 

Na film ten zapraszamy już wkrótce, a teraz kilka słów na powitanie!

Athletic B-Team

2018/04/23

2018/03/24

2018/03/18

2018/03/08

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.
fot. generationiron.com

Rack Pull i Rack Deadlift w języku angiel­skim, dwie nazwy na jedno ćwi­cze­nie. W języku pol­skim jesz­cze się nie doro­bi­li­śmy wła­snego okre­śle­nia, ale opi­sać to ćwi­cze­nie jest dość łatwo. Tak naj­pro­ściej – mar­twy ciąg ze sztangą na podwyż­sze­niu.

2018/02/27

2018/02/17

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Kul­tu­ry­styka eks­tre­malna i Ron­nie Cole­man, jeden z naj­po­tęż­niej­szych i naj­sil­niej­szych kul­tu­ry­stów wszech cza­sów. Swoje starty w zawo­dach zakoń­czył kilka lat temu, wtedy nie miał sobie rów­nych. Dziś do powtó­rze­nia, może i do prze­bi­cia jego wyni­ków wol­nym kro­kiem zbliża się Phil Heath.