2015/12/23

2015/12/21

2015/12/17

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT, czyli tre­ning inter­wa­łowy o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Ta forma ruchu aktu­al­nie jest jedną z naj­chęt­niej sto­so­wa­nych w USA. Zapewne ma to zwią­zek z efek­tyw­nym spa­la­nie tłusz­czu, któ­rego jakby nie patrzeć, Ame­ry­ka­nom nie bra­kuje (Pola­kom rów­nież?)...

2015/12/10

2015/12/08

2015/11/29

2015/11/27

2015/11/19

2015/11/15

2015/11/12

2015/11/10

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.
                     fot. statenislandcrossfit.com

Thru­ster to ćwi­cze­nie, które pew­nie poko­chasz, albo od razu znie­na­wi­dzisz. Wszystko za sprawą pro­stego zabiegu, czyli połą­cze­nia dwóch odręb­nych ruchów w spójną jed­ność. Przy­siady i wyci­ska­nie sztangi nad głowę, mie­szanka wybu­chowa.

2015/10/28

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.
                          fot. fitnessandpower.com

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, jedno z lepszych ćwiczeń na tricepsy, które pozwala na użycie dużo większego ciężaru niż w przypadku innych ćwiczeń na tę partię mięśniową. Dobre rozwiązanie, jeśli naszym priorytetem treningowym jest np. siła.

2015/10/20

2015/10/18

2015/10/14

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.
                 fot. muscleandfitness.com

Wyci­ska­nie han­tli sie­dząc na ławce, świetne ćwi­cze­nie na mię­śnie nara­mienne. Oso­bi­ście uwa­żam, że jest naj­lep­szym i naj­bar­dziej roz­wo­jo­wym ćwi­cze­niem na barki. Wszystko dzięki moż­li­wo­ści uży­wa­nia spo­rych cię­ża­rów w połą­cze­niu z dużym zakre­sem ruchu.

2015/09/23

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.
Roz­piętki na ławce z han­tlami to świetne ćwi­cze­nie na roz­cią­gnię­cie mię­śni klatki pier­sio­wej. Mimo, że jest to nieco lżej­sze ćwi­cze­nie niż inne tego typu na klatkę pier­siową, to jed­nak nie powinno zabrak­nąć go w naszym pla­nie tre­nin­go­wym.

2015/09/21

2015/09/16

2015/09/15

2015/09/07

Prostowanie biodra w klęku podpartym, kiedy pośladki domagają się zmiany.

Prostowanie biodra w klęku podpartym
               fot.leanitup.com


Pro­sto­wa­nie bio­dra w klęku pod­par­tym to tak naprawdę jedno z nie­wielu ćwi­cze­nie, jakie możemy wyko­nać na pośladki bez uży­cia spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych do tego maszyn i wycią­gów. A pośladki prę­dzej czy póź­niej zaczną doma­gać się zmian.

2015/09/04

2015/09/03

2015/09/02

2015/09/01

2015/08/31

2015/08/28

2015/08/18

Przyciąganie drążka wyciągu górnego, trzy podstawowe wersje.

Przyciąganie drążka wyciągu górnego, trzy podstawowe wersje.

Przy­cią­ga­nie drążka wyciągu gór­nego i jego trzy pod­sta­wowe wer­sje. Przy każ­dej ata­ku­jemy mię­śnie pod innym kątem zmie­nia­jąc tylko uchwyt. Dodat­kowo moż­li­wość zmiany obcią­że­nia spra­wia, że tra­dy­cyjne pod­cią­ga­nie na drążku zaczyna zosta­wać w tyle.

2015/08/03

2015/07/23

2015/07/15

Bench Maxx, czyli największy treningowy problem wszech czasów rozwiązany?

Bench Maxx, czyli największy treningowy problem wszech czasów rozwiązany?


Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, nie ma bardziej popularnego ćwiczenia na siłowni, szczególnie u osób początkujących. Można byłoby rzec, ćwiczenie idealne, gdyby nie jeden odwieczny problem - konieczna obecność asekuranta, o którego czasami ciężko. 

2015/07/13

2015/07/08

Trening ramion według Mike'a O'hearn i ćwiczenia, których nie znałeś!

Trening ramion według Mike'a O'hearn i ćwiczenia, których nie znałeś!
                    fot. muscularprofiles.com

Mike O'hearn i jego trening ramion to całkiem nowe podejście do tematu. Oprócz ćwiczeń, których nie znałeś, na pewno zaskoczą cię również modyfikacje jakie możesz zastosować ćwicząc swoje ręce.

2015/07/02

Somatotyp, czym jest i czym się charakteryzuje?

Somatotyp, czym jest i czym się charakteryzuje?

Każdy z nas ma unikalne linie papilarne, oczy (tęczówka), ale również wszyscy różnimy się typem budowy naszego ciała. Mimo to, że każdy jest inny, wszyscy podlegamy pod jeden z trzech somatotypów, które opracował amerykański psycholog William Sheldon około pięćdziesięciu lat temu.

2015/06/27

Dynamiczne unoszenie nóg do drążka

Dynamiczne unoszenie nóg do drążka
                       fot. crossfitpool.com

Dynamiczne unoszenie nóg do drążka to ćwiczenie typowo crossowe, którego wykonanie będzie żądać od nas trochę więcej zaangażowania pod względem techniki. Ćwiczenie samo w sobie jest dość wymagające, ale oczywiście wszystko jest do zrobienia. 

2015/06/19

Martwy Ciąg, opis i sposób wykonania.

Martwy Ciąg, opis i sposób wykonania.

Martwy ciąg, król wszystkich ćwiczeń siłowych. Typowo złożony ruch angażuje do pracy około dwadzieścia pięść różnych mięśni, licząc również te głębiej usadowione. Krótki opis ćwiczenia i przede wszystkim sposób wykonania, który wbrew pozorom nie jest najprostszy, w dalszej części wpisu.

2015/06/17

Urazy na siłowni, czyli jak ćwiczyć, aby nie zrobić sobie krzywdy?

Urazy na siłowni, czyli jak ćwiczyć, aby nie zrobić sobie krzywdy?

Siłownia to ciężary, często nie małe. Dlatego z góry trzeba założyć, że trening siłowy to nie zabawa. Wiążą się z nim małe urazy i większe kontuzje, jeśli tylko podejdziemy do tematu w niewłaściwy i nieodpowiedzialny sposób. Jak ćwiczyć, aby nie zrobić sobie krzywdy, o tym poniżej. 

2015/06/12

2015/06/10

2015/06/08

2015/06/02

2015/05/30

2015/05/25

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego nachwytem i podchwytem.

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego to ćwiczenie dobre  tak samo dla osób początkujących jak i dla zaawansowanych. Do tego możemy urozmaicać sobie trening zmieniając chwyty drążka co na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój naszych tricepsów. 

2015/05/19

2015/05/11

2015/05/08

Podciąganie sztangi wzdłuż ciała.

Podciąganie sztangi wzdłuż ciała
                  fot. flexonline.com

Podciąganie sztangi wzdłuż ciała to bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie naramienne, chociażby dlatego, że angażuje do pracy wszystkie aktony barków. Jest to obowiązkowe ćwiczenie w naszym treningu jeśli chcemy uzyskać sylwetkę w kształcie litery "V".

2015/05/06

2015/04/27

2015/04/24

2015/04/22

2015/04/20

Alternatywa dla Chodakowskiej, czyli ogólnorozwojowy trening do wykonania w domu.

trening w domu
                       fot. bodyunlocked.com

Chodakowska ma wiele fanek i drugie tyle przeciwniczek. Mimo to jedno jest pewne, na jej treningach można się zmęczyć i można schudnąć. Jako alternatywę lub trening uzupełniający mam dziś do zaproponowania coś bardziej na mięśnie, a mniej na tłuszcz. Ponieważ jakaś równowaga musi być!