2015/08/31

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy. cz.1

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy.
           fot. jumpfitnessnow.com

Choć lato jesz­cze trwa, to waka­cje już się skoń­czyły. Naj­wyż­sza pora pod­krę­cić obroty, w czym naj­le­piej pomoże nam nowy plan tre­nin­gowy. Pię­cio­dniowy split to będzie dobra opcja.Je­śli cho­dzi o mnie to pod­czas waka­cje sta­ram się zwol­nić tre­nin­gowe tempo. Zmniej­szam ilość tre­nin­gów, zmie­niam plan tre­nin­gowy na ogól­no­ro­zwo­jowy. Dorzu­cam wię­cej aktyw­no­ści tle­no­wych, głów­nie rower i jakieś tre­ningi ple­ne­rowe. W związku z tym, że jestem cały czas aktywny. to też nie potrze­buje robić sobie okresu adap­ta­cyj­nego. Dla­tego mój powa­ka­cyjny tre­ning, na wstę­pie będzie dość ciężki. Więc jeśli nie spę­dzi­li­ście waka­cji na leżaku z butelką piwa, to od razu mówię, -nie ma co się pie­ścić ;)
Prawda jest taka, że naj­lep­sze plany tre­nin­gowe nie powstają w domu przed tv, a po pro­stu pod­czas tre­ningu. Przy tych pierw­szy zazwy­czaj póź­niej muszę coś mody­fi­ko­wać, bo się oka­zuję, że jed­nak jest tro­chę za ciężko, lekko czy pompa nie taka. A tak w trak­cie tre­ningu wiem na co mam jesz­cze siły. Dla­tego też ten wpis podzie­lony będzie na pięć czę­ści. Codzien­nie (od dzi­siaj do piątku), będę publi­ko­wał kolejne plany tre­nin­gowe na daną par­tię mię­śniową. Wstęp­nie będzie to wyglą­dać tak: 
PN- klatka pier­siowa, WT- nogi, SR- barki, CZ- tri­ceps, biceps, PT- plecy.
Prze­cho­dząc do rze­czy…
Plan Tre­nin­gowy – Split 5-dnio­wy­
Po­nie­dzia­łek – Klatka pier­siowa +Brzu­ch
-Wyci­ska­nie sztangi na ławce pła­skiej/ 5 serii, powtó­rze­nia 15–12–10-8-6
-Wyci­ska­nie han­tli na ławce sko­śnej w górę/ 5 s, 15–12–10-10-8
-Pompki na porę­czach (bez obcią­że­nia) / 3 s, max. ilość powtó­rzeń w każ­dej serii­
-Roz­piętki z han­tlami na ławce sko­śnej w górę/ 5 s, 15–12–10-10-8
Po każ­dej serii roz­pię­tek, seria spięć brzu­cha na ławce sko­śnej w dół.
W sumie 5 serii po 25 powtó­rzeń.
Inne treningi znajdziecie TUTAJ. A już jutro kolejna część wpisu, tre­ning na nogi.

3 komentarze:

 1. Chyba z ciekawości zmałpuje plan :>


  www.womanorhero.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Super;) Taki trening w wykonaniu Pań to rzadkość ;)

   Usuń
 2. Pomożesz mi wybrać nocleg z wyżywieniem w Karpaczu? Wiadomo - chcę, żeby było jakościowo i zdrowo. Gdzie to uzyskam? Mówi Ci to coś - https://www.lesnydwor.karpacz.pl/lesny-dwor/noclegi-z-wyzywieniem ? Jakieś inne polecane miejscówki?

  OdpowiedzUsuń