2015/08/12

Skok na Bungee. Po prostu to zrób!

Skok na Bungee. Po prostu to zrób!

Skok na Bun­gee, atrak­cja powszechna, może tro­chę banalna. Niby każdy chciałby sko­czyć, ale jak poja­wia się moż­li­wość to nagle oka­zuję się, że za drogo, że za nisko, no i w ogóle skok z dźwigu to nie to… Skończ z wymów­kami, po pro­stu to zrób.


Sko­czyć na Bun­gee chcia­łem chyba od zawsze. Utarte marze­nie, skok z mostu naj­le­piej nad rzeką. Bun­gee nad poduszką tro­chę zabiją atrak­cje, praw­do­po­dob­nie dla­tego nie zro­bi­łem tego wcze­śniej, taka mała wymówka;)
W ostat­nią nie­dziele pod­czas spa­ceru po Gdań­skim Sta­rym Mie­ście. Ujrza­łem taki widok. Motława, milion ludzi z oka­zji trwa­ją­cego Jar­marku Domi­ni­kań­skiego. Z pra­wej strony dia­bel­ski młyn, któ­rego aku­rat na zdję­ciu nie widać. No i dźwig, który ku mojemu zasko­cze­niu pod­czas podno­sze­nia pode­stu, prze­krę­cał się nad rzekę. W tym momen­cie w gło­wie powstał impuls.
#Li­ve­YourDream #Ju­stDoIt

Bungee Gdańsk


W kolejce do kasy adre­na­lina zaczyna rosnąć. A po chwili już wiesz, że musisz sko­czyć, nie ma odwrotu. Nad­cho­dzi Twoja kolej, sta­jesz na pode­ście, a nim się obej­rzysz już jedziesz do góry. Szybko dostrze­gasz, że to co z dołu wydaje się nie wyso­kie, u góry wygląda już cał­kiem ina­czej. Ledwo dźwig się zatrzy­mał, a za ple­cami sły­szysz głos –”No to co, 3, 2, 1” W myślach -Co już?! Hmn ok, no to lecę… Wstyd byłoby się wyco­fać;)


55 metrowy młyn z góry wydaje się taki malutki;)
Pod­su­mo­wu­jąc, skok na Ban­gee może i banalny, ale emo­cje jakie dostar­cza już takie banalne nie są. Speł­niaj­cie swoje marze­nie, po pro­stu to zrób­cie! Pole­cam każ­demu, cho­ciażby dla takich zdjęć;)

Po prostu to zrób!

Bungee nad Motławą

2 komentarze:

  1. Zazdroszczę. Moim marzeniem jest skoczyć,a le nie mam gdzie :/

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. W większych miastach bungee sezonowo gdzieś tam zawsze się pojawia. Trzeba byłoby śledzić;)

      Usuń