2015/09/25

Blogowy Urlop

Blogowy Urlop

Wpis infor­ma­cyjny, blo­gowy urlop.


Dzi­siej­szy wpis jest nume­rem 100 w tym roku. To świetna oka­zja, aby dać sobie wolne. Związku z tym chciał­bym poin­for­mo­wać, że przez naj­bliż­sze kilka dni publi­ka­cje na blogu będą zawie­szone.

Natomiast zapra­szam do odwie­dze­nia mojego Face­bo­oka lub Insta­grama, to tam będzie się teraz wszystko działo… Czas na waka­cje po waka­cjach;)


2 komentarze: