2015/09/03

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy. cz.4

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy
          fot. muscleandfitness.com
Choć lato jesz­cze trwa, to waka­cje się już skoń­czyły. Naj­wyż­sza pora pod­krę­cić obroty, w czym naj­le­piej pomoże nam nowy plan tre­nin­gowy. Pię­cio­dniowy split to będzie dobra opcja.


Dziś ćwi­czymy tri­cepsy i bicepsy, czyli chyba naj­bar­dziej lubiany zestaw. Tre­ning łąpy zawsze spoko, dla­tego wypa­da­łoby dać sobie w kość. Będzie ciężko, bo zakwasy już prak­tycz­nie na całym ciele, ale jak to się mówi, No Pain No Gain!
Plan Tre­nin­gowy – Spili 5-dnio­wy­

Czwar­tek – Tri­ceps + Bicep­s

-Wyci­ska­nie sztangi w wąskim chwy­cie na ławce pła­skiej/ 5 serii, powtó­rze­nia 15–12–12-10-10
-Ugi­na­nie ramion ze sztangą łama­ną/ 3 s, po 15
-Ugi­na­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia/ 3 s, 20–18–15 na rękę­
Inne tre­ningi znaj­dziesz TUTAJ. A już jutro kolejna część wpisu, tre­ning ple­ców.

0 komentarze:

Prześlij komentarz