2015/10/28

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.
                          fot. fitnessandpower.com

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, jedno z lepszych ćwiczeń na tricepsy, które pozwala na użycie dużo większego ciężaru niż w przypadku innych ćwiczeń na tę partię mięśniową. Dobre rozwiązanie, jeśli naszym priorytetem treningowym jest np. siła.

2015/10/20

2015/10/18

2015/10/14

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.
                 fot. muscleandfitness.com

Wyci­ska­nie han­tli sie­dząc na ławce, świetne ćwi­cze­nie na mię­śnie nara­mienne. Oso­bi­ście uwa­żam, że jest naj­lep­szym i naj­bar­dziej roz­wo­jo­wym ćwi­cze­niem na barki. Wszystko dzięki moż­li­wo­ści uży­wa­nia spo­rych cię­ża­rów w połą­cze­niu z dużym zakre­sem ruchu.