2015/10/09

Barcelona, idealne miejsce do zamieszkania!

Barcelona, idealne miejsce do zamieszkania.

Jedną z pierw­szych myśli, jaka poja­wiła mi się w gło­wie po przy­je­ździe do Bar­ce­lony była – „Pier…ę, nie wra­cam”. Uwiel­biam Hisz­pa­nie, a to mia­sto jesz­cze bar­dziej spo­tę­go­wało we mnie to odczu­cie. Śmiało mogę powie­dzieć, że Bar­ce­lona zde­cy­do­wa­nie jest ide­al­nym miej­scem do zamiesz­ka­nia.

Ale cóż się dzi­wić, kiedy w paździer­ni­kową noc można prze­cha­dzać się po mie­ście, bez koniecz­no­ści ubie­ra­nia bluzy, o kurtce nie wspo­mne. Cóż się dzi­wić, kiedy to w zwy­kły dzień tygo­dnia mia­sto tętni życiem. A nawet w naj­mniej­szych ulicz­kach "coś" się dzieje,
Dzi­siej­szy wpis jest jed­nym z tych, gdzie naj­waż­niej­sze są zdję­cia, a treść sta­ram się ogra­ni­czyć do mini­mum. Więc, aby już nie prze­dłu­żać, na koniec jesz­cze tylko zapro­sze­nie do odwie­dze­nia poprzed­niego wpisu – „Hisz­pa­nia, poczuć jej kli­mat jesz­cze raz”, według któ­rego będą doda­wane kolejne posty z innymi mia­stami.

Barcelona, imprezowa plaża

Na początek imprezowa część Barcelony wypełniona klubami muzycznymi, a wszystko przy plaży.


Barcelona, Hotel W i Teleferico

Plaża i Hotel W z lewej, z prawej natomiast kolejka na wzgórze Montjuic. 


Barcelona, Teleferico

Powyższa wieża od środka.Barcelona, Montjuic

Wzgórze Montjuic i kawa z widokiem na Barcelonę.


Barcelona, Placa de Josep Puig y Cadafalach

Widok z Pałacu Narodowego


Barcelona, Placa Espanya

A tutaj widok na Pałac NarodowyBarcelona, Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski, gospodarz Igrzysk w 1992 roku,


Barcelona, Arco de Triumfo

Arco de Triunfo, jak odwiedzę Paryż, powiem, który lepszy;)


Barcelona, Sagrada Familia

Sagrada Familia, ciężko zmieścić ją w kadrze.Barcelona, Park Guell

Park Guell, ładny, aczkolwiek trochę przereklamowany.Barcelona, Casa Batllo

Casa Batllo, jak dla mnie o poziom wyżej niż równie popularna Casa Mila.


Barcelona, El Nacional

El Nacional, wejście od Passieg De Gracia


Barcelona, Magiczne Fontanny

Magiczne Fontanny. Żadne zdjęcie nie odda tego co się tam dzieje. 


Torre de Callserola, widok na Barcelone

Torre de Callserola z widokiem na Barcelonę.

Barcelona, widok na Tibidato

Torre de Callserola z widokiem na Tibidado

Barcelona, Tibidado

Park rozrywki na Tibidado


Barcelona, Tibidado

Park rozrywki po raz drugi Barcelona, Sagrat Cor

Sagrat Cor, bazylika na Tibidado


Barcelona

Jedna z genialnych uliczek w BarcelonieBarcelona, palmy

Na koniec palmy. Uwielbiam palmy, najchętniej robiłbym zdjęcia wszystkim napotkanym. Taki fetysz;) Zdjęcie wykonane naprzeciwko wejścia do ZOO.


Więcej o Hiszpanii niedługo...

0 komentarze:

Prześlij komentarz