2015/10/15

Miasto wieżowców i największe Oceanarium w Europie.

Miasto wieżowców i największe Oceanarium w Europie.

Dziś przed obiek­ty­wem mia­sto wie­żow­ców. Beni­dorm, podobno jeden z naj­lep­szych kuror­tów w Hisz­pa­nii. A na deser naj­więk­sze Oce­ana­rium w Euro­pie, tym razem miesz­czące się w Valen­cii.Jeśli cho­dzi o Beni­dorm to już kie­dyś o nim pisa­łem. Jest to mia­sto wyjąt­kowe, jedyne takie w Euro­pie, gdzie nadmor­ski kra­jo­braz opiera się głów­nie na wie­żow­cach. Beni­dorm posiada dwie kil­ku­ki­lo­me­trowe plaże, a na dep­ta­kach sły­chać głów­nie angoli, który przy oka­zji opa­no­wali mia­sto swo­imi elek­trycz­nymi wóz­kami. Ma się wra­że­nie, że jest ich wię­cej niż samo­cho­dów. Na szczę­ście ten nie­cie­kawy trend rekom­pen­sują nam widoki, do któ­rych zapra­szam.

Benidorm, Gran Bali

Hotel Gran Bali, najwyższy budynek w mieście - 186 m. Na szycie posiada taras widokowy dla turystów.


Benidorm, Stare Miasto

Benidorm posiada również ciekawe Stare Miasto.


Benidorm, Stare Miasto

Benidorm, Carrero del Gats

Benidorm, plaża

Jedna z dwóch czterokilometrowych plaż


La Cruz de Benidorm

Widok z La Cruz de Benidorm, czyli wzniesienia na szczycie, którego stoi krzyż.


La Cruz de Benidorm

Benidorm, plaża

Benidorm, plaża

Benidorm, palmy

Palmy na plaży <3 , a w tle charakterystyczna wyspa L'illa de Benidorm.


Benidorm, Balkon Morza Śródziemnego

Balcon de Miediterraneo.


Benidorm, panorama

Benidorm, deptak przejęty przez leniwych angoli

Benidorm w odbiciu okularów


Tyle o Beni­dor­mie, pora na kolejny przy­sta­nek, czyli naj­więk­sze Oce­ana­rium w Euro­pie, loka­li­za­cja to Mia­steczko Sztuki i Nauki w Valen­cii.

L’Oce­ano­gra­fic to kom­pleks base­nów, które łącz­nie miesz­czą 42 mln litrów wody, 45 tys. gatun­ków zwie­rząt i ponad 500 gatun­ków roślin mor­skich. W swo­ich zbio­rach posia­dają m.in. rekiny, del­finy, lwy mor­skie, czy np. takiego olbrzyma jak Bie­lu­cha ark­tyczna, ssaka z rodziny waleni.

Poza Oce­ana­rium w Mia­steczku Sztuki i Nauki znaj­dziemy rów­nież takie obiekty jak Pla­ne­ta­rium, Muzeum i Operę. Nato­miast most prze­ci­na­jący kom­pleks na pół, zbu­do­wany zastał na kształt harfy.

Valencia, Oceanografic

kto wie co to za ryba?

Kto wie, co to za ryba? ;)


Valenia, rozgwiazda

Valencia, pataszarnia

Valencia, Miasteczko Sztuki i Nauki

Oceanarium Valencia, rekiny

Rekiny na wyciągniecie ręki.


Valencia, Delfiny


Valencia, Miasteczko Sztuki i Nauki

Valencia, Miasteczko Sztuki i Nauki


Więcej wpisów o tematyce hiszpańskiej i nie tylko pod tagiem INNE. Zapraszam ;)

1 komentarz:

  1. Taki widok z tarasu lub z balkonu, to ja mógłbym mieć na co dzień. Myślę, że każdemu z nas by się spodobał. Do tego jeszcze szklana balustrada od https://salgat.pl/ i można podziwiać widoki. Taki mi się nasunęła oferta tej firmy, ponieważ właśnie poszukuję jakiejś odpowiedniej firmy, która w moim obecnym domu dobierze mi odpowiednią balustradę. Na firmę Salgat trafiłem z polecenia znajomego i w sumie był bardzo zadowolony. Mam jeszcze do niego podjechać sobie, aby na żywo zobaczyć, w jaki sposób wygląda cały montaż.

    OdpowiedzUsuń