2015/11/29

2015/11/27

2015/11/19

2015/11/15

2015/11/12

2015/11/10

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.
                     fot. statenislandcrossfit.com

Thru­ster to ćwi­cze­nie, które pew­nie poko­chasz, albo od razu znie­na­wi­dzisz. Wszystko za sprawą pro­stego zabiegu, czyli połą­cze­nia dwóch odręb­nych ruchów w spójną jed­ność. Przy­siady i wyci­ska­nie sztangi nad głowę, mie­szanka wybu­chowa.