2015/11/29

2015/11/27

2015/11/25

Ukryta siła - recenzja

Ukryta siła - recenzja

„Ukryta siła” to książka opo­wia­da­jąca histo­rie czło­wieka, który lekko mówią, c zmar­no­wał dużą część swo­jego życia, aby w ostat­niej chwili się ock­nąć i wziąć w garść. Efek­tem czego w kwie­cie wieku staje się „jed­nym z naj­spraw­niej­szych ludzi na świe­cie”.

2015/11/23

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

W dzi­siej­szym świe­cie rzą­dzi tech­no­logia, kto się nie roz­wija, w isto­cie cofa się. Praw­do­po­dob­nie Enel-Med ze współ­pracy z Legią War­szawa coś na ten temat wie­dzą, otwie­ra­jąc naj­no­wo­cze­śniej­sza kli­nikę orto­pe­dyczno-reha­bi­li­ta­cyjną w Pol­sce.

2015/11/22

2015/11/19

2015/11/15

2015/11/12

2015/11/10

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.
                     fot. statenislandcrossfit.com

Thru­ster to ćwi­cze­nie, które pew­nie poko­chasz, albo od razu znie­na­wi­dzisz. Wszystko za sprawą pro­stego zabiegu, czyli połą­cze­nia dwóch odręb­nych ruchów w spójną jed­ność. Przy­siady i wyci­ska­nie sztangi nad głowę, mie­szanka wybu­chowa.

2015/11/07

Trójmiejskie Siłownie - RANKING

Trójmiejskie Siłownie - Ranking


Dziś na blogu oficjalnie rusza ranking siłowni w Trójmieście. Wpis stworzony specjalnie dla aktywnych mieszkańców i turystów odwiedzających Gdańsk, Sopot i Gdynię. Nie wiesz gdzie ćwiczyć? Sprawdź to tutaj!

Wpis podwieszony z prawej strony bloga!


Idea testowania siłowni powstała pod koniec lipca. Zapoczątkował ją wpis "Trójmiejskie siłownie. Gdzie ćwiczyć, a skąd uciekać?!". Aby testy miały jakikolwiek sens, muszą paść ofiarą rankingu, stąd ten wpis. 


Trójmiejskie Siłownie - Ranking

1. Calypso Morena (Gdańsk), ocena 5,3 /6

2. Tiger Gym, (dawniej Fitstacja) /Alchemia (Gdańsk), ocena 5,2 /6

3. CrossCore (Gdańsk), ocena 5,0 /6

3. Fitness Club S4 (Gdynia), ocena 5,0 /6

5. Calypso Przymorze (Gdańsk), ocena 4,9 /6

6. PowerPit Gym (Gdańsk), ocena 4,8 /6

6. CrossFit 3miasto (Sopot), ocena 4,8 /6

6. Tiger Gym /Chełm (Gdańsk), ocena 4,8 /6

6. Fitness Leon (Gdańsk), ocena 4,8 /6

10. Impuls Fitness (Gdańsk), ocena 4,7 /6

10. Tonezone Fitness Multiplex (Gdańsk), ocena 4,7 /6

12. Tiger Gym Riviera (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Jatomi Fitness /Klif (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Energy Club (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Studio Sylwetki Forfit /Zaspa (Gdańsk), ocena 4,6 /6

16. Adrenaline Gym (Gdańsk), ocena 4,5 /6

16. Tiger Gym /Manhattan (Gdańsk), ocena 4,5 /6

18. Calypso (Sopot), ocena 4,2 /6

18. Premium Fitness & Gym (Gdańsk, 24h), ocena 4,2 /6

20. Good Luck Club (Gdańsk, 24h), ocena 4,1 /6

21. Tiger Gym /Szadółki (Gdańsk), ocena 4 /6

22. My Gym /Galeria Bałtycka (Gdańsk), ocena 3,4 /6Ranking aktualizowany wraz z publikacjami kolejnych testów siłowni. 


Wszystkie siłownie w rankingu testowane są według konkretnego wzoru. Pod uwagę biorę wszystko co możliwe, czyli m.in. sprzęt, czystość, szatnie bądź cenę. W związku, z tym że nie każdego tak bardzo obchodzi każdy z tych punktów (mnie również), np. cena nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, bo używam karty multisport. To postanowiłem wybrać kilka siłowni, które osobiście lubię i polecam nie patrząc na oceny. W śród nich znajdzie się na pewno cały kompleks Fitness Authority: Power Pit, Impuls Fitness, CrossCore. Każda z tych siłowni jest bardzo dobra i w dodatku wszystkie znajdują się w jednym miejscu. Super klubem jest też Calypso Morena (aktualny nr 1 w rankingu) i Premium Fitenss & Gym (ten natomiast w rankingu dość nisko). 


Sprawdź też jak wygląda najpopularniejsza siłownia na świecie!
Gold's Gym - Venice CA


Chcesz być na bieżąco z wpisami na blogu? Polub efitka na FACEBOOK'u

2015/11/06

2015/11/02

Hiszpańska Cartagena + militarny bonus.

Hiszpańska Cartagena + militarny bonus.

Car­ta­gena to śred­niej wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii, któ­rego początki się­gają jesz­cze setek lat p.n.e. Miej­sce bar­dzo stare, więc i jest co zwie­dzać. A jeśli będzie nam mało histo­rii, to „mili­tarny bonus” (bar­dziej współ­cze­sny) powi­nien zała­twić sprawę.