2015/12/21

Treningowa wojna, czas na przebudzenie mocy!

Treningowa wojna, czas na przebudzenie mocy!

Prak­tycz­nie po tygo­dniu bez tre­nin­gów przy­szedł czas na prze­bu­dze­nie mocy. Pora wzno­wić tre­nin­gową wojnę!

Przy­kro mi, ale wbrew pozo­rom, wpis nie ma nic wspól­nego z „Gwiezd­nymi Woj­nami”;)

Przez ostat­nie sie­dem dni, tylko raz byłem na siłowni. Cały ten czas rów­nież jadłem mniej niż zazwy­czaj. Mógł­bym to zwa­lić na przed­świą­teczny „ogień” w pracy i inne nie­prze­wi­dziane sytu­acje. Choć tak naprawdę powód jest mało ważny, bo jak się oka­zało, taki tydzień rege­ne­ra­cji był mi po pro­stu potrzebny. Nała­do­wa­łem bate­rie, nabra­łem ener­gii i teraz nie mogę wysie­dzieć w miej­scu. Istne prze­bu­dze­nie mocy!


Zapra­szam do prze­te­sto­wa­nia mojego, dzi­siej­szego tre­ningu. Niech moc będzie z wami!
Nogi
-Przy­siady ze sztangą na ple­cach / 6 serii (60, 70, 80, 90, 100, 110 kg)
Plecy
Klata pier­siowa
-Wyci­ska­nie sztangi na ławce pła­skiej / 4 serie (60, 80, 100, 110 kg)
Barki
-Uno­sze­nie ramion w bok, w opa­dzie tuło­wia / 3 serie
Tri­ceps
-Wyci­ska­nie fran­cu­skie leżąc na ławce pła­skiej z han­tlami / 3 serie
Biceps
-Ugi­na­nie ramion w pod­po­rze o udo / 3 serie
Na koniec 10 min na ska­kance i nauka double unders, czyli podwój­nych sko­ków na ska­kance. Przy oka­zji zali­czony nowy rekord, 7 powtó­rzeń. Małymi kro­kami powoli do przodu!;)


2 komentarze:

  1. Na stałe robisz taki trening czy to tylko wprowadzenie po reście ? :) Przyznam szczerze, że rzadko się widuje u osób zaawansowanych coś innego niż split. Efekty są u Ciebie świetne. Dobrze, że doceniłeś wartość regeneracji, bo bez niej to ani rusz :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ogólnie takich planów treningowych typu FBW, w swoim rocznym harmonogramie mam dużo więcej niż tradycyjnych spilitów. Głównie ze względu na gust, lepiej mi się tak ćwiczy, nie ma tej monotonni. Dodatkowo, te szczytowe formy, rekordy siłowe, zawsze wypadały mi na FBW, więc jestem przekonany co do jego skuteczności :)

      Usuń