2016/03/31

2016/03/29

2016/03/16

2016/03/14

2016/03/10

Słabe i chude nogi? Znalazłem na to sposób, sprawdź!

Słabe i chude nogi? Znalazłem na to sposób, sprawdź!

Słabe, chude i nie­zwy­kle oporne nogi, to przy­pa­dłość wielu osób, także i moja. Na szczę­ście po latach tre­ningów zna­la­złem na to spo­sób. Sprawdź, jak w kilka mie­sięcy zwięk­szy­łem siłę w przy­sia­dzie o ponad 40 kg, a moje uda prze­stały się mie­ścić w ulu­bione spodnie.

2016/03/07