2016/04/27

Sóller i Port de Sóller, jedne z ciekawszych miejsc na Mallorce

Soller i Port de Soller, jedne z ciekawszych miejsc na Mallorce

Sól­ler i Port de Sól­ler, to miej­sca może nie do końca bogate w zabytki, ale za to urze­kają świet­nymi wido­kami. Przy oka­zji pobytu w Pal­mie grze­chem byłoby nie odwie­dzić tych miej­sc, wybie­ra­jąc jako śro­dek trans­portu, zabyt­kowy, drew­niany pociąg.

Bar­ce­lona, Valen­cia czy Car­ta­gena, rela­cje z tych i innych miej­sce znaj­dziesz pod tagiem HISZPANIA.

Jedną z naj­więk­szych atrak­cji Sól­ler jest sama podróż do tego miej­sca. Z cen­trum Palmy doje­dziemy tam sta­rym, drew­nianym pocią­giem. Trasa składu też jest dość cie­kawa, pro­wa­dzi przez sady cytry­nowe w sąsiedz­twie wyso­kich gór i licz­nych tuneli.
Fer­ro­car­ril de Sól­ler

Soller

Tren de Soller

Soller

Tren de SollerW samym Sól­ler nie ma zbyt wielu atrak­cji oprócz małego ryneczku z domi­nu­jącą kate­drą. Tak naprawdę jest to tylko miej­sce „prze­siad­kowe” do Port de Sól­ler. Po podróży sta­rym pocią­giem prze­sia­damy się w zabyt­kowy tram­waj i jesz­cze kilka minut kon­ty­nu­ujemy jazdę do portu.

Sól­ler

Katedra w Soller

Rynek w Soller

Cytrynty i pomarańczeCel wyprawy Port de Sól­ler, małe mia­steczko bez więk­szych atrak­cji tury­stycz­nych, za to z wyśmie­ni­tymi wido­kami na zatokę ukrytą wśród wzgórz. Masa restau­ra­cji, tram­waj kur­su­jący wzdłuż plaży (zdję­cie główne), marina, słońce i względny spo­kój, kilka aspek­tów, które czy­nią to miej­sce wyjąt­ko­wym.

Port de Sól­ler

Port de Soller

Port de Soller

Port de Soller

Paella

Port de Soller

Port de Soller

4 komentarze:

 1. U mnie tak zimno a Ty takie wakacyjne zdjęcia wstawiasz :D jak tam jest pięknie !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic nie mów, wróciłem i mam doła, bo w kurtce muszę chodzić :D

   Usuń
 2. Zgadzam się, że to wyjątkowe miejsce. Byłam na Majorce rok temu, ale chętnie wróciłabym i w tym roku ;)
  Zapraszam również do siebie http://podrozujznatalia.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń