2016/06/13

Ćwicz jak oni! Klatka piersiowa wg. Jay'a Cutler'a.

Ćwicz jak oni! Klatka piersiowa wg. Jay'a Cutler'a.
Jay Cutler i tre­ning klatki pier­sio­wej, krótko mówiąc, zapra­szam do pierw­szego wpisu z serii „Ćwicz jak oni!”

Pięć wpi­sów z podzia­łem na pięć dni tre­nin­go­wych, na koniec tygo­dnia utwo­rzą gotowy plan tre­nin­gowy typu Split. Wszyst­kie tre­ningi znaj­dziesz pod TYM lin­kiem.

Na pierw­szy rzut idzie klatka pier­siowa. Chwile zasta­na­wia­łem się, kogo tre­ning tutaj umie­ścić, padło na Cutler’a. I od razu uprze­dzam, będzie hard­co­rowo;)


Plan Tre­nin­gowy – 5-dniowy SPLIT.

Ponie­dzia­łek – Klatka pier­siowa by Jay Cutler

-Wyci­ska­nie sztangi na ławce sko­śnej w górę /5 serii. /pow­tó­rze­nia 10, 8, 7, 6, 4


-Roz­piętki na maszy­nie sie­dząc „but­ter­fly” /3 s /15, 10, 6
-Roz­piętki z han­tlami na ławce pła­skiej /2 s /10, 10

-Krzy­żo­wa­nie linek na bra­mie /2 s /10, 10
Jak widać tre­ning oparty na nie­du­żej ilo­ści powtó­rzeń, co za tym idzie, nie żału­jemy cię­żaru. Ja dodatkowo po treningu zrobiłem sobie jeszcze jedno ćwiczenie na brzuch, przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku w trzech seriach.


0 komentarze:

Prześlij komentarz