2016/08/24

TOP 20 najlepszych utworów do biegania i na rower!

TOP 20 najlepszych utworów do biegania i na rower!

TOP 20 naj­lep­szych utwo­rów do bie­ga­nia i na rower. Pro­sty spo­sób, aby umi­lić sobie tre­ning aero­bowy, który czę­sto potrafi być bar­dzo mono­tonny, szcze­gól­nie gdy nie jest wyko­ny­wany na świe­żym powie­trzu, choć i tu muzyka jest ważna.

Muzyka w spo­cie odgrywa bar­dzo dużą rolę, co naj­waż­niej­sze, umila czas i moty­wuję. Dzięki niej tre­nuje się o wiele lepiej, więc jej brak jest po pro­stu nie­wska­zany. Dwa lata temu, stwo­rzy­łem play­li­ste z muzyką moty­wa­cyjną do tre­ningu dla każ­dego i chyba tra­fi­łem w gust więk­szo­ści osób, bo jest to dotąd naj­po­pu­lar­niej­szy wpis na tym blogu. Dziś staje przed zada­niem, wybra­nia 20 naj­lep­szych utwo­rów do bie­ga­nia i na rower, gdzie ważna jest melo­dia i szyb­szy rytm. Wybra­łem utwory powszech­nie uznane z popu­larne, ale celowo nie naj­now­sze. Nowych kawał­ków jesz­cze nie zwe­ry­fi­ko­wał czas, który naj­le­piej poka­zuje czy coś jest „fajne” czy nie.


TOP 20 najlepszych utworów do BIEGANIA i na ROWER


 1. Avicii - Wake Me Up YT
 2. Bastille - Pompeii YT
 3. Bruno Mars - Uptown Funk YT
 4. Calvin Harris - I Need Your Love YT
 5. Calvin Harris - Let's Go YT
 6. Calvin Harris - Sweet Nothing YT
 7. Daft Punk - Get Lucky YT
 8. David Guetta - Hey Mama YT
 9. David Guetta - Memories YT
 10. DJ Fresh - Gold Dust YT
 11. Duke Dumont - I Got U YT
 12. Duke Dumont - Need U YT
 13. Ellie Goulding - Burn YT
 14. Iggy Azalea - Fancy YT
 15. Jay Z, Linkin Park - Numb/Encore YT
 16. John Newman - Love Me Again YT
 17. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us YT
 18. One Republic - Counting Stars YT
 19. OutKast - Hey Ya! YT
 20. Swedish House Mafia - Don't You Worry Child YT
Dobrych utworów jest cała masa, więc nie wykluczam pojawienia się kolejnych playlist w niedalekiej przyszłości.0 komentarze:

Prześlij komentarz