2016/11/29

Odwrotne rozpiętki z TRX

Odwrotne rozpiętki z TRX
                fot. skinnymom.com

Odw­rotne roz­piętki z TRX, czyli kolejne ćwi­cze­nie z pasami tre­nin­go­wymi, tym razem na mię­śnie nara­mienne. Fajna domowa alter­na­tywa ćwi­cze­nia, które zazwy­czaj wyko­nu­jemy na maszy­nie, będąc na siłowni.

Oso­bi­ście bar­dzo lubię ćwi­czyć tylne aktony bar­ków, dla­tego odwrotne roz­piętki z TRX, z ang. Reverse Fly TRX, to jedno z moich ulu­bio­nych ćwi­czeń, także w wer­sji wyko­ny­wa­nej na maszy­nie i z han­tlami w opa­dzie tuło­wia. Tak jak napi­sa­łem moment temu, odwrotne roz­piętki to ćwi­cze­nie przede wszyst­kim anga­żu­jące do pracy tylne aktony mię­śni nara­mien­nych. Rów­nież mocno pra­cują tutaj wszyst­kie mię­śnie oko­ło­ło­pat­kowe, a także m. czwo­ro­boczny grzbietu, czyli kap­tury.


Sposób wykonania:

1


2

Ćwiczenie jest bardzo proste i myślę, że nikt nie powinien mieć z nim większych problemów. Zaczynamy od przybrania odpowiedniej pozycji. Chwytamy rączki i na wyprostowanych rękach naprężamy pasy treningowe, pochylając tułów do koło 45 stopni (Zdj. 1). Trzy rzeczy, na jakie musimy zwrócić uwagę w tej chwili to chwyt, powinien być naturalny (młotkowy). Łokcie nie powinny być zablokowane, niech pozostaną lekko ugięte. Stopy dobrze jest o coś zaprzeć, aby się nie ślizgały. O utrzymaniu prostych pleców chyba nie muszę wspominać!

Z tej idealnej pozycji możemy zacząć wykonywać ćwiczenie. Naszym zadaniem jest rozłożenie rąk maksymalnie na boki (Zdj. 2). Pamiętając o wszystkim, co opisałem powyżej; Staw łokciowy pozostaje nieruchomy. Cała praca odbywa się w stawie barkowym. I to wszystko. Prawda, że proste? A więc do dzieła (czytaj) - powtórz ruch 15-8 razy.


2 komentarze: