2017/01/30

2017/01/26

2017/01/24

2017/01/21

2017/01/15

2017/01/11

2017/01/03

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

Pod­su­mo­wa­nie roku 2016, czyli stresz­cze­nie całego roku blo­go­wa­nia w jed­nym wpi­sie. Ćwi­cze­nia, plany tre­nin­gowe, testy siłowni, a także inne mam nadzieje cie­kawe arty­kuły, upchane w jed­nym wpi­sie. Wszystko po to, aby poru­sza­nie się po blogu było, jak naj­prost­sze i przej­rzy­ste.