2017/10/04

Blog pod nową nazwą! Nie zastanawiaj się!

Blog pod nową nazwą! Nie zastanawiaj się!

Zmiany, zmiany, czyli star­tu­jemy z nową nazwą bloga! NIE ZASTANAWIAJ SIĘ – tre­nuj, dzia­łaj, podró­żuj, marz, żyj! Nie cze­kaj na to, co przynie­sie Ci los, nie zwle­kaj i jesz­cze raz naj­waż­niej­sze, nie zasta­na­wiaj się!

www.nie­za­sta­na­wiaj­sie.pl

Nowa nazwa strony nie­sie za sobą także inne mniej­sze zmiany. Wygląd, a bar­dziej układ bloga na razie zmie­nił się nie­znacz­nie, choć bar­dzo moż­liwe, że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści tych zmian będzie wię­cej.

Tema­tyka bloga jak naj­bar­dziej pozo­staje stricte tre­nin­gowa, choć może zacząć poja­wiać się tutaj wię­cej niż zwy­kle, wpi­sów podróż­ni­czych i moty­wa­cyj­nych.

Z oka­zji powsta­nia nowej nazwy „nie zasta­na­wiaj się”, powstał krótki film promo strony. Mam nadzieje, że LA – Wor­kout Moti­va­tion przy­pad­nie Wam do gustu!Remember to Dream Big. Train Hard, and Never Give Up!

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ
-Trenuj
-Działaj
-Podróżuj
-Marz
-Żyj

!!!

Zachęcam również do odwiedzenia portalu portalu Profil Aktywny, gdzie ukazał się właśnie wywiad ze mną! 


2 komentarze:

  1. Nowa nazwa super. Wpada do głowy, a film ekstra. Tak trzymaj.💪🏻
    Pozdro BeSlim

    OdpowiedzUsuń