O mnie

efitek by Artur Nogalski

O MNIE

Cześć! Witam Cię na mojej stro­nie. Mam na imię Artur. Jestem tre­ne­rem oso­bi­stym, instruk­to­rem spor­tów siło­wych i rekre­acji rucho­wej. Na siłowni ćwi­czę już od siedemnastu lat i na bie­żąco sta­ram się posze­rzać swoją wie­dzę poprzez udziały w róż­no­rod­nych warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach.
O BLOGU

Głów­nym zało­że­niem bloga jest dawa­nie dar­mo­wej wie­dzy na temat wysiłku fizycz­nego, tre­ningu, i zdro­wia. Znaj­dziesz tutaj ponad 250 róż­nych arty­ku­łów, goto­wych pla­nów tre­nin­go­wych i porad z zakresu dosko­na­le­nia swo­jego ciała i ducha.

efitek by Artur Nogalski


Kontakt tylko poprzez instagram: @arturnogalski
Dotychczasowa współpraca reklamowa:Otrzymane akredytacje prasowe:


-Mistrzostwa Świata Drwali STIHL TIMBERSPORTS SERIES, Poznań 2015

-Otwarcie najnowocześniejszej kliniki medycyny sportowej w Polsce przez Enel-med i Legia Warszawa.

-ESP - Europe Sport Power (Debiuty PZKFiTS), Wrocław 2017
                                

0 komentarze:

Prześlij komentarz