O mnie | Kontakt | Współpraca

efitek by Artur Nogalski

O MNIE

Cześć! Witam Cię na mojej stro­nie. Mam na imię Artur. Jestem tre­ne­rem oso­bi­stym, instruk­to­rem spor­tów siło­wych i rekre­acji rucho­wej. Na siłowni ćwi­czę już od piętnastu lat i na bie­żąco sta­ram się posze­rzać swoją wie­dzę poprzez udziały w róż­no­rod­nych warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach. Po pracy speł­niam się jako blo­ger, marzy­ciel, fan roz­woju oso­bi­stego i moty­wa­cji. Uwiel­biam podró­żo­wać, jeździć rowe­rem, fotografować i robić filmy.
Moje motto:
”Nie musisz być dosko­na­łym, aby zacząć. Ale musisz zacząć, aby być DOSKONAŁYM!”

O BLOGU

Głów­nym zało­że­niem bloga jest dawa­nie dar­mo­wej wie­dzy na temat wysiłku fizycz­nego, tre­ningu, odży­wia­nia i zdro­wia, choć nie tylko. Znaj­dziesz tutaj (na dzień 1.01.2019) ponad 400 róż­nych arty­ku­łów, goto­wych pla­nów tre­nin­go­wych i porad z zakresu dosko­na­le­nia swo­jego ciała i ducha. Jeśli cze­goś nie rozu­miesz, zawsze możesz napi­sać do mnie na e-mail. W miarę moż­li­wo­ści sta­ram się odpi­sy­wać jak naj­szyb­ciej.

efitek by Artur NogalskiKONTAKT & WSPÓŁPRACA 
  • Jeśli szukasz pomocy, chcesz zadać pytanie, porozmawiać, wymienić poglądy itd. 
  • Jeśli jesteś blogerem/ką i chciałbyś razem ze mną stworzyć coś ciekawego. 
  • Jeśli interesuję Cię współpraca PR i reklama.


Nie krępuj się, pisz! Na pewno odpiszę:)

niezastanawiajsiepl@gmail.com

Dotychczasowa współpraca reklamowa:Otrzymane akredytacje prasowe:


-Mistrzostwa Świata Drwali STIHL TIMBERSPORTS SERIES, Poznań 2015

-Otwarcie najnowocześniejszej kliniki medycyny sportowej w Polsce przez Enel-med i Legia Warszawa.

-ESP - Europe Sport Power (Debiuty PZKFiTS), Wrocław 2017Statystyki: 

 Blog: ponad 25 000 wyświetleń /miesiąc 
(ok 8 000 UU i  ponad 600 komentarzy)
IG: 5 000 wyświetleń / tygodniowo
YT: ponad 1000 subskrypcji, 5 mln wyświetleń kanału
                                                                                                                                   

0 komentarze:

Prześlij komentarz